Wartość cierpienia

Progi naszego zakładu naznaczone są cierpieniem, które uszlachetnia i nadaje sens i wartość naszemu życiu. Cierpienie zaznacza się swoją obecnością w każdej epoce i we wszystkich narodach nie ustępując dziejów ludzkości. Jest ono wzniosłe, bo wszyscy chylą czoło przed ludzkim cierpieniem. Jest ono smutne i refleksyjne, bo nie zawsze są równe postawy ludzi wobec takiego cierpienia. Problem ten zawsze pozostanie tematem otwartym. Jest ono fenomenem powszechnym w świecie ludzkim oraz wezwaniem, które stale na nowo podejmowane jest przez człowieka. Tylko człowiek uświadamia sobie fakt cierpienia i tylko on może stawiać pytanie: DLACZEGO ? We współczesnym świecie wartość cierpienia nie jest na ogół należycie doceniana. Jako Zespół Ludzi, którzy opiekuje się chorymi z racji zawodu, powołania staramy się zrozumieć wartość i sens cierpienia niosąc profesjonalną pomoc medyczną.

Tryb kierowania pacjenta do Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego"

Podstawą skierowania pacjenta jest złożenie w Punkcie Informacyjnym poniższej dokumentacji:


• Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub zaświadczenie lekarza prowadzącego pacjenta w oddziale szpitalnym po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
• Wywiad pielęgniarki prowadzony przez pielęgniarkę środowiskową /rodzinną/
• Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel przez pielęgniarkę środowiskową,
• Kopia kart informacyjnych z ostatniego pobytu w szpitalu, wyniki aktualnych badań laboratoryjnych,
• Decyzja ZUS / KRUS o przyznaniu emerytury, renty lub innych świadczeń o dochodach,
• Skierowanie do Zakładu przez lekarza.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się Świadczeniodawca, umieszczając świadczeniobiorców na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej NZOD p.w.,, Szpital św. Jerzego” kieruje się następującymi kryteriami:

1. Złożeniem w Punkcie Informacyjnym pełnej dokumentacji         (ww.wniosków),
2. Decyzję o przyjęciu wydaje Dyrektor w porozumieniu z lekarzem Zakładu w oparciu o złożoną dokumentację,
3. Świadczeniodawca kieruje się przede wszystkim kryteriami medycznymi / stanem zdrowia /,
4. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących.

Pobierz niezbędne dokumenty


Dokumenty wymagane do przyjecia pacjentasala

sala

sala

sala

sala